P(W) Moc czynna 3-fazowa
Q(VAr) Moc bierna 3-fazowa
Enb(VArh) Energia bierna 3-fazowa


od do
gęstość